Ocena FMS™ – (ang. Functional Movement Screen). Narzędzie te jest systemem oceniającym podstawowe wzorce ruchowe, które leżą u podnóża naszej każdej aktywności ruchowej, niezależnie czy jest to wysiłek rekreacyjny czy też sportowy na najwyższym poziomie intensywności. Ocena fundamentalnych wzorców ruchowych pozwala zidentyfikować asymetrie i ograniczenia w naszym układzie ruchu

Zaburzenie tych podstawowych wzorców wpływa niekorzystnie na ekonomię ruchu, podwyższa ryzyko odniesienia urazu lub przeciążenia.

Trening jaki prowadzimy w Centrum Fizjoterapii Gami w oparciu o dokonana ocenę FMS™ zawiera 3 podstawowe kroki:
– reedukację mobilności (w sytuacji gdy jest ona zaburzona),
– reedukację wzorców ruchowych (programowanie wzorców ruchowych), m.in. z wykorzystaniem reaktywnego treningu nerwowo-mięśniowego,
– trening globalnych wzorców ruchowych zgodnie wymaganiami klienta/sportowca.

 

Ocena FMS

Ocena FMS™ - (ang. Functional Movement Screen). Narzędzie te jest systemem oceniającym podstawowe wzorce ruchowe, które leżą u podnóża naszej każdej aktywności ruchowej, niezależnie czy jest to wysiłek rekreacyjny czy też sportowy na najwyższym poziomie intensywności. Ocena fundamentalnych wzorców ruchowych pozwala zidentyfikować asymetrie i ograniczenia w naszym układzie ruchu Zaburzenie tych podstawowych wzorców wpływa niekorzystnie na ekonomię ruchu, podwyższa ryzyko odniesienia urazu lub przeciążenia. Trening jaki prowadzimy w Centrum Fizjoterapii Gami w oparciu o dokonana ocenę FMS™ zawiera 3 podstawowe kroki:- reedukację mobilności (w sytuacji gdy jest ona zaburzona),- reedukację wzorców ruchowych (programowanie wzorców ruchowych), m.in. z wykorzystaniem reaktywnego treningu nerwowo-mięśniowego,- trening globalnych wzorców ruchowych zgodnie wymaganiami klienta/sportowca.

Opublikowany przez GAMI Centrum Fizjoterapii na 13 marca 2016