💥 #Kręgozmyk (spondylolisteza) – schorzenie kręgosłupa, które polega na przemieszczeniu się kręgów względem siebie w sytuacji, w której kręg leżący wyżej przesuwa się ku przodowi w stosunku do kręgu położonego niżej. Przesunięcie to powstaje wskutek zaistnienia szczeliny w łuku kręgowym (kręgoszczelina) w miejscu połączenia się wyrostków stawowych. Odwrotnością kręgozmyku jest retrozmyk, czyli sytuacja, w której kręg położony wyżej przesuwa się do tyłu w stosunku do kręgu niższego.
⚡ stopień I – przesunięcie mniejsze niż 25%
⚡ stopień II – przesunięcie w granicach 25-50%
⚡ stopień III – przesunięcie w granicach 50-75%
⚡ stopień IV – przesunięcie powyżej 75%
⚡ spondylolisteza całkowita – utrata styczności kręgów

📅 Zapytaj i umów się z fizjoterapeutą GAMI Centrum Fizjoterapii poprzez formularz online: