opinie-GAMI

Pracownicy GAMI są uprzejmi i mili. Praca dobrze zorganizowana – nie czeka się w kolejkach.

Andrzej Rachowicz | pacjent