IMTT punkty spustowe (szkoła szwajcarska)

Celem tej metody jest badanie bólów pochodzenia mięśniowo-powięziowego. Koncepcja leczenia tych patologii jest nowoczesną formą terapii problemów układu ruchu przy założeniu, że ból pacjenta jest pochodzenia mięśniowego. Palpacja punktów spustowych skutkuje wyzwoleniem bólu, dysfunkcji ruchowej i objawów autonomicznych.