Indywidualny Trening Funkcjonalny

Indywidualny Trening Funkcjonalny zawiera w sobie trening stawowy, mięśniowy, koordynacji i część poświęconą profilaktyce. Każdy trening zbudowany jest z rozgrzewki, części głównej i końcowej. Planując terapię uwzględnia się następujące czynniki: wiek, płeć, rodzaj choroby, urazu. Następnie dobiera się odpowiednie ćwiczenia, ustala ilość serii, ilość powtórzeń oraz intensywność. Po kilkunastu treningach indywidualnych fizjoterapeuta układa i wręcza pacjentowi indywidualny program ćwiczeń do wykonania w domu. Zwykle po kilku tygodniach samodzielnych ćwiczeń wykonywanych przez Pacjenta w warunkach domowych następuje wizyta kontrolna, po której ustala się nowy trening, uwzględniający nowe cele treningu.