Koncepcja Kinetic Control

Nowoczesna metoda fizjoterapeutyczna, która istnieje na świecie od 1995 roku. Koncepcja została założona przez Marka Comerforda, we współpracy z prof. Shirley Sahrmann oraz Vladimirem Jandą.

Koncepcja KC pozwala na kompleksowe spojrzenie na pacjenta- począwszy od diagnostyki po programowanie procesu rehabilitacji i leczenia. Jak sama nazwa wskazuje, koncepcja zajmuje się analizą ruchu i jego funkcji.

Praca według tej koncepcji pozwala zrozumieć w jaki  sposób ruch (niekontrolowany/nieprawidłowy) wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom.

W pracy z pacjentem wykorzystuje się szereg testów funkcjonalnych, które pozwalają zlokalizować w organizmie „słabe punkty”, do których będziemy zaliczać między innymi: ograniczenia i deficyty w zakresie stabilności, mobilności i kontroli motorycznej.

Przede wszystkim pozwala na odtworzenie prawidłowego wzorca ruchowego, który jest niezbędny do prawidłowego, bezpiecznego ruchu.  Połączenie aktywnej pracy z pacjenta z prawidłową terapią wykwalifikowanego fizjoterapeuty według standardów Kinetic Control umożliwi powrót do pracy i sprawności fizycznej.

W Polsce koncepcja Kinetic Control dynamicznie rozwija się od 2010 roku. Kursy prowadzi firma Fizjo-Sport a prowadzącym szkolenie jest dr Michał Hadała – międzynarodowy instruktor Kinetic Control, który szkoli fizjoterapeutów w sumie na trzech kontynentach.

Ze względu na to, że „ruch” jest nieodzownym elementem funkcjonowania w życiu codziennym, terapia ta nie jest ograniczona do wąskiej grupy ludzi. KC ma zastosowanie nie tylko w przypadku ostrych dolegliwości (gdzie wiele koncepcji fizjoterapeutycznych znajduje zastosowanie), ale przede wszystkim w przypadku dolegliwości przewlekłych.

Wielu pacjentów pomimo wyeliminowania dolegliwości bólowych podczas rehabilitacji, po kilku tygodniach, miesiącach wraca do lekarza uskarżając się na nawrót objawów. Wynika to z tego, że często stosowane jest leczenie objawowe, zamiast leczenia przyczynowego, a wiele dolegliwości jest następstwem aktywności ruchowej (powstaje podczas jakiegoś ruchu, lub jest jego następstwem) lub nieprawidłową pozycją spoczynkową. Należy zaznaczyć, że brak dolegliwości bólowych nie decyduje o zakończeniu rehabilitacji, a funkcjonalna terapia czasem wymaga kilku tygodni, a nawet miesięcy systematycznej pracy ze strony pacjenta i fizjoterapeuty.

Więcej informacji na temat KC w wywiadzie z dr.Michałem Hadałą lub na stronie www.fizjo-sport.pl

Międzynarodowe zasoby Kinetic Control: www.kineticcontrol.com, www.fizjo-sport.pl