Masaż medyczny

Nowa koncepcja masażu, zawierająca: teoretyczne uzasadnienie celowości działania, metody diagnozowania, oceniania i kontrolowania stanu pacjenta, metodologię opracowywania planu postępowania i metody oceny końcowych efektów leczenia. Dzięki temu spełnia on wymogi działania medycznego i tym samym nabywa prawa do nazwy.