Medycyna ortopedyczna wg Cyriaxa

Jest to metoda opracowana przez lekarza ortopedę J.H. Cyriaxa, która bazuje na niezwykle precyzyjnej diagnozie i odpowiednio dobranym zachowawczym leczeniu uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu. Dzięki wyczerpującemu wywiadowi i badaniu uzyskujemy kompletną informację na temat pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie „wzorców klinicznych”. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda ta oferuje jak możliwie skuteczną, szybką i ekonomiczną terapię. W terapii metodą Cyriaxa wykorzystuje się takie oto sposoby leczenia:

  • głęboki masaż poprzeczny,
  • mobilizacje/manipulacje,
  • trakcje,
  • a dla lekarzy infiltrację oraz iniekcje sterydowe.

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriaxa jest dedykowana dla wszystkich pacjentów z dolegliwościami aparatu ruchu począwszy od problemów z barkiem, po bóle pleców.