FDM – Fascial Distorsion Model

“FDM jest modelem anatomicznym, w którym objawy kliniczne w połączeniu z mową ciała pacjenta umożliwiają diagnozę jednego lub kilku z sześciu specyficznych zniekształceń układu powięziowego.”

Praca metodą FDM opiera się na słuchaniu i obserwacji pacjenta.

Pacjent pokazuje, gdzie i jak go boli, a gesty, jakie przy tym wykonuje, są wskazówką do dalszego postępowania.

Dzięki tej metodzie w bardzo krótkim czasie możemy znacznie zmniejszyć dolegliwości bólowe pacjenta, poprawiając jego jakość życia.

Po kilku minutach terapii:

  • znacznie wzrasta zakres ruchów wcześniej ograniczonych,
  • znika chroniczny ból,
  • zmniejsza się obrzęk,
  • przyspiesza się regeneracja uszkodzonych struktur.

Terapia manualna (system niemiecki) – koncepcja badania i leczenia pacjenta.

Jest to diagnozowanie i leczenie zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów).

Za pomocą szczegółowego wywiadu i badania można odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości, aby następnie leczyć i przywracać fizjologiczną “symbiozę” pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi.

Do leczenia stosowane są techniki:

  • mobilizacji stawów,
  • neuromobilizacje struktur nerwowych,
  • leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien),
  • medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów.