Metoda FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Metoda FITS powstała w 2004 roku dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. Bazuje ona na wielu innych metodach fizjoterapeutycznych, z których wybrano te techniki, które autorzy uznali za przydatne do terapii skolioz. Część tych technik została przez nich zmodyfikowana i przystosowana do pracy z dziećmi. Ponadto metoda FITS to również wiele technik opracowanych przez samych autorów na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów. Istotnym elementem tej terapii jest indywidualnie dobrany program ćwiczeń dla każdego dziecka.

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz obejmuje:

  • relaksację struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny
  • ćwiczenia rozciągające
  • ćwiczenia asymetryczne korygujące skoliozę
  • wzmocnienie mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
  • ćwiczenia oddechowe
  • naukę przyjmowania postawy skorygowanej
  • naukę prawidłowego obciążania stóp.