Terapia Manualna wg. Karela Levitta

Jest jedną z najbardziej znanych, a z pewnością najdłużej stosowanych metod w Polsce. Specjaliści tej metody zajmują się leczeniem schorzeń kręgosłupa. Wykorzystują do tego celu najpierw proste techniki chiropraktyczne /trakcje/, a następnie bardziej zaawansowane mobilizacje i manipulacje, które nieustannie doskonalą. Ideę przewodnią filozofii K. Levita w postępowaniu diagnostycznym można by zawrzeć w jego stwierdzeniu zawartym w zdaniu “zaburzenia funkcji rzadko ograniczają się do jednego segmentu czy pojedynczej struktury. Dlatego w czasie postępowania diagnostycznego, narząd ruchu powinien być traktowany jako całość”