Badanie i fizjoterapia w uszkodzeniach stawu kolanowego

Praktyczne umiejętności w zakresie właściwej diagnostyki, planowania i przeprowadzenia skutecznej fizjoterapii stawu kolanowego. Problemy stawu kolanowego m.in.: „chondromalacja rzepki”, „kolano biegacza”, „kolano skoczka”. Fizjoterapia zachowawcza, a także pooperacyjna przy uszkodzeniach łąkotek, więzadeł.

MODUŁ I poświęcony jest diagnozie stawu kolanowego oraz otaczających go mięśni. Szczegółowo omawiane są problemy stawu kolanowego m.in.: „chondromalacja rzepki”, „kolano biegacza”, „kolano skoczka” wraz z propozycją postępowania fizjoterapeutycznego.

MODUŁ II składa się z fizjoterapii zachowawczej, a także pooperacyjnej przy uszkodzeniach łąkotek, więzadeł (dużą uwagę poświęcamy uszkodzeniom więzadła krzyżowego przedniego – ACL, więzadła krzyżowego tylnego – PCL, pobocznego piszczelowego – MCL, pobocznego strzałkowego – LCL). Omawiane są najnowsze osiągnięcia chirurgii stawu kolanowego.