Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT)

Organizm człowieka potrzebuje do właściwego funkcjonowania odpowiedniej dawki aktywności ruchowej, zapewniającej prawidłowy przebieg zachodzących w ustroju procesów fizjologicznych oraz metabolicznych. W dzisiejszych czasach natłok codziennych obowiązków i tempo życia negatywnie wpływają na sprawność psychofizyczną ludzkiego ciała, co znacząco przekłada się na jego funkcjonowanie w środowisku.

Sprawdź cennik

mtt-gami

Brak systematycznie podejmowanego treningu obniża potencjał fizyczny oraz zdolność odreagowywania stresu. Dlatego też niezbędne jest bardzo rozsądne i umiejętne dostarczanie bodźców ruchowych, mających na celu zaadaptowanie organizmu do obciążeń dnia codziennego i pozwalających pokonać stawiane przed nim wyzwania.  Podstawową zasadą, która obowiązuje w tego typu aktywności jest funkcjonalność ruchu, czyli możliwość jego wykorzystania w życiu codziennym. Ruch funkcjonalny jest zintegrowanym, wielopłaszczyznowym działaniem wymagającym przyspieszania, hamowania, a także odpowiedniej stabilizacji różnych części ciała. Wpływa na poprawę koordynacji ruchowej i zborność stawów, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji i mikrourazów podczas innych ćwiczeń, zajęć rekreacyjnych oraz codziennych obowiązków.

Medyczny Trening Terapeutyczny jest bardzo korzystną formą aktywności, dzięki której istotnie wpływamy na kształt naszej sylwetki, wspomagając również harmonię i ergonomię ruchu. Poprzez systematyczną pracę zwiększamy aktywność procesów metabolicznych, obniżamy ilość tkanki tłuszczowej, rozbudowujemy mięśnie oraz usuwamy możliwość występowania wielu czynników chorobotwórczych. Trening jest również jedną z najbardziej wartościowych form wypoczynku i rozrywki, a także środkiem doskonalenia osobowości.

Każdy program treningowy jest opracowany przez fizjoterapeutę Centrum Fizjoterapii Gami i dostosowany indywidualnie do potrzeb i celów ćwiczącego tak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Czynności obejmujące trening:

  • diagnostyka funkcjonalna
  • indywidualne zajęcia na sali rehabilitacyjnej
  • eliminacja błędnych nawyków ruchowych
  • poprawa mobilności, poprawa stabilności, wzmacnianie mięśni
  • nauka wzorców ruchowych
  • instruktaż ćwiczeń

MTT to kompleksowe i optymalne podejście do procesu usprawniania w dolegliwościach narządu ruchu, bazujące na wiedzy z zakresu nauk biologicznych o człowieku, fizjoterapii, fizjologii wysiłku, treningu sportowego. Kompleksowość w tym wypadku oznacza, że trenuje się cały organizm, a nie tylko uszkodzoną część ciała. Dzięki temu pacjenci są w stanie szybciej powrócić do zdrowia i pracy.

W Medycznym Treningu Terapeutycznym Pacjenta prowadzi się według metodologii treningowej stosowanej u sportowców. Różnica polega jedynie na doborze innych obciążeń treningowych.

MTT zawiera w sobie trening stawowy, mięśniowy, koordynacji i część poświęconą profilaktyce. Każdy trening zbudowany jest z rozgrzewki, części głównej i końcowej.

Planując terapię uwzględnia się następujące czynniki: wiek, płeć, rodzaj choroby, urazu, etap gojenia, schorzenia współistniejące. Następnie dobiera się odpowiednie ćwiczenia, ustala ilość serii, ilość powtórzeń oraz ich intensywność – ciągle je modyfikując.

Po kilkunastu treningach indywidualnych fizjoterapeuta układa i wręcza pacjentowi indywidualny program ćwiczeń do wykonania w domu. Zwykle po kilku tygodniach samodzielnych ćwiczeń wykonywanych przez Pacjenta w warunkach domowych następuje wizyta kontrolna, po której ustala się nowy trening, uwzględniający nowe cele treningu.

Wskazaniem do Medycznego Treningu Terapeutycznego są przede wszystkim urazy i schorzenia układu ruchu. Typowe przykłady, które należy wymienić.

wysięk w jamie stawu kolanowego (zachyłek podkolanowy, boczny, nadrzepkowy, przyśrodkowy), dysfynkcje kaletki przedrzepkowej powierzchownej i głębokiej, kaletki brzuchato-półbłoniastej (zwanej również torbielą Bakera), kaletki półbłoniastej, pochewki gęsiej stopki powierzchownej (ścięgna mięśnia krawieckiego, smukłego i półścięgnistego), stawu rzepkowo- udowego, chrząstki i warstwa podchrzęstnej kłykci kości udowej, patologii związanych z wysokością ustawienia rzepki, boczne ustawienie rzepki dysfunkcje przedniej (kostna) powierzchnia i krawędzi rzepki oraz czepca ścięgnistego rzepki, ścięgna mięśnia czworogłowego (pasmo od głowy przyśrodkowej, pośredniej, prostej i bocznej), troczków rzepki, więzadła rzepki, urazy więzadeł pobocznych piszczelowych, pobocznych strzałkowych, więzadeł  wieńcowych łąkotki przyśrodkowej i bocznej, krzyżowych przednich, krzyżowych tylnych, więzadeł rzepkowo- udowych przyśrodkowych (część troczków przyśrodkowych rzepki), urazy ścięgien mięśnia krawieckiego, mięśnia smukłego, mięśnia półścięgnistego, mięśnia półbłoniastego, mięśnia dwugłowego uda, mięśnia brzuchatego, mięśnia podkolanowego, uszkodzenia łąkotek przyśrodkowej, bocznej, torbiele łąkotkowe, schorzenia okolicy dołu podkolanowego, nerwu piszczelowego i strzałkowego wspólnego, zaburzeń krążenia związanych z dysfunkcja tętnicy i żyły podkolanowej czy zapalenia kaletki dołu podkolanowego.
zapalenie kaletki kostki przyśrodkowej i bocznej pochewki ścięgien mięśni piszczelowych, długich prostowników i zginaczy palców, mięśni strzałkowych, dysfunkcje w okolicach jamy stawów stępu i śródstopia (staw skokowy górny i dolny, staw Choparta, staw Lisfranca, stawy MTP, PIP i DIP, uszkodzenia więzadeł stopy, więzadła bocznej strony stawu skokowego górnego- wiazadła piszczelowo-strzałkowego przedniego, piszczelowo-strzałkowego tylnego, skokowo-strzałkowego przedniego, piętowo-strzałkowego, więzadeł bocznej strony stawu skokowego dolnego- więzadła piętowo-skokowego bocznego, więzadeł przyśrodkowej strony stawu skokowego górnego- więzadła trójgraniastego, więzadła piszczelowo-łódkowego, więzadeł piszczelowo-skokowe przednich i tylnych, więzadła piszczelowo-piętowego, więzadeł stawu Choparta- więzadła piętowo-sześciennego grzbietowego, więzadła rozdwojone, więzadła skokowo-łódkowego, więzadeł stawu Lisfranca- więzadła stępowo-śródstopnego, aparatu torebkowo-więzadłowego stawów śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych, urazy ścięgien stopy- mięśnia strzałkowego długiego, mięśnia strzałkowego krótkiego, pochewek ścięgien, troczków ścięgien- mięśnia piszczelowego przedniego, mięśnia prostownika długiego palucha, mięśnia prostownika długiego palców, mięśnia strzałkowego trzeciego, pochewek ścięgien i troczków i ścięgien – mięśnia piszczelowego tylnego, mięśnia zginacza długiego palców, mięśnia zginacza długiego palucha, pochewki ścięgien, dysfunkcje rozcięgna podeszwowego, głów kości śródstopia i palców oraz kości piętowej, ścięgien mięśni długich zginaczy palucha i palców oraz ścięgna mięśnia strzałkowego długiego, trzeszczek palucha, zmian na przebiegu nerwów (np. „nerwiak Mortona”), uszkodzenia ścięgna Achillesa, ościęgna, zrostów w przestrzeni ościęgna, zapaleń kaletek ścięgna Achillesa i podskórnej piętowej.
wysięk, obrzęk błony maziowej w stawie, schorzenia chrząstki przedniej części głowy kości udowej, obrąbka kostnego panewki, obrąbka chrzęstny panewki, dysfunkcje okolic stawu biodrowego- np. przyczepu i ścięgna mięśnia prostego uda, ścięgna i kaletki mięśnia biodrowo-lędźwiowego, pasma biodrowo-piszczelowego, kaletki mięśnia pośladkowego wielkiego/pasma biodrowo- piszczelowego, ścięgna mięśnia pośladkowego średniego, mięśni pośladkowych, mięśnia gruszkowatego i czworobocznego uda, mięśnia krawieckiego, smukłego, przywodziciela długiego, przywodziciela krótkiego, grzebieniowego, mięśnia przywodziciela wielkiego, czworogłowego uda, dwugłowego uda, mięśnia półścięgnistego, mięśnia półbłoniastego, podkolanowego, brzuchatego łydki, mięśnia płaszczkowatego, piszczelowego przedniego i tylnego, zginacza długiego palucha, mięśnia zginacza długiego palców, mięśni strzałkowych (długiego i krótkiego), prostownika długiego palucha, prostownika długiego palców, mięśnia strzałkowego trzeciego, mięśni krótkich, prostowników, zginaczy, przywodzicieli i odwodzicieli palców stopy.

Fizjoterapia mięśni obejmuje całą jednostkę mięśniowo-ścięgnistą: ścięgna (włącznie z ich przyczepami), rdzenie ścięgniste, brzuśce mięśniowe, kaletki okolicy mięśni/ścięgien, pochewki, ościęgna, powięzi)

nerwu kulszowego, nerwu piszczelowego, nerwu podeszwowego przyśrodkowego i bocznego, nerwów międzypalcowych, nerwu strzałkowego wspólnego, strzałkowego powierzchownego i głębokiego
urazy stawu  barkowo- obojczykowego, więzadła kruczo-barkowego, kruczo-ramiennego, kaletki podbarkowej, uszkodzeniach stożka rotatorów, ścięgna mięśnia podłopatkowego, ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, ścięgna mięśnia podgrzebieniowego, wysięku, obrzęku błony maziowej w jamie stawu ramiennego, uszkodzeniach tylnego obrąbka stawu ramiennego, ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia oraz jego pochewki włóknistej i maziowej, dysfunkcje mięśni okolicy barku- mięśnia naramiennego, czworobocznego, mięśnia równoległobocznego większy i mniejszy, mięśnia dźwigacza łopatki.
wysięk, krwiak, obrzęk błony maziowej, dysfunkcje chrząstki szklistej i warstwy podchrzęstnej na powierzchni bloczka i główki kości ramiennej, zapalenia ścięgna wspólnego i ścięgna prostowników nadgarstka, ścięgna wspólna zginaczy, uszkodzenia więzadła pobocznego promieniowe i obrączkowatego, więzadło pobocznego łokciowego (część przednia i tylna), przedniej torebki stawu, uszkodzenia ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia, cieśń w rowku nerwu łokciowego, uszkodzenia nerw łokciowego, różnych przyczynach deficytu zgięcia, wyprostu łokcia, pronacji/supinacji przedramienia.
wysięki w okolicach jam stawów nadgarstkowych, jam stawów śródręczno-paliczkowych (MCP) i stawów międzypaliczkowych (PIP, DIP), gangliony i przepukliny stawów nadgarstka i palców, zapalenia i uszkodzenia aparatu torebkowo-więzadłowego stawów MCP, PIP i DIP, aparat więzadłowego strony grzbietowej nadgarstka, przedział kompleksu chrząstki trójkątnej, dysfunkcje mięśni krótkich ręki, ścięgien mięśni długich prostowników oraz ich pochewek i troczków na poziomie nadgarstka oraz śródręcza i palców, ścięgien mięśni prostownika promieniowego długiego i krótkiego nadgarstka, ścięgien mięśnia prostownika długiego i krótkiego oraz odwodziciela kciuka, ścięgien mięśnia prostownika długiego palców i palca wskazującego, ścięgien mięśnia prostownika długiego palca V, ścięgien mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka, ścięgien mięśni długich zginaczy oraz ich pochewek i troczków na poziomie kanału nadgarstka oraz śródręcza i palców, ścięgien mięśni długiego zginacza palców powierzchownego i głębokiego, mięśnia zginacza długiego kciuka, zginacza promieniowego nadgarstka, zginacza łokciowego nadgarstka mięśnia dłoniowego, uszkodzeniach nerwów obwodowych kończyny górnej- nerwu promieniowego, gałązki powierzchownej i głębokiej, dysfunkcje strefa przejścia nerwu międzykostnego tylnego przez mięsień odwracacz i wiele, wiele innych.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne są niezastąpione w leczeniu bólu przewlekłego kręgosłupa i stawów obwodowych, niektórych chorób neurologicznych czy profilaktyce osteoporozy i wadach postawy u dzieci.

Sprawdź cennik