Zakres usług terapeutycznych w Centrum Fizjoterapii GAMI.