Zgodnie z zasadami EBM- Ewidence Base Medicine ( medycyny opartej na dowodach ) oraz EBP – Evidence Based Practice (praktyki postępowania opartej na dostępnej, wiarygodnej informacji naukowej ) – analizujemy aktualną wiedzę medyczną i wykorzystujemy ją, stosując nowoczesne metody fizjoterapii.

Metody pracy