Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) –  czyli torowanie nerwowo-mięśniowe

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.

Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni, są płynne i zachodzą jednocześnie w kilku płaszczyznach co pozwala pełniej aktywizować włókna mięśni będących w skurczu. Biorąc pod uwagę fakt, że każdej skoliozie towarzyszą asymetryczne trójwymiarowe zmiany w przestrzeni, więc korygowanie ich w sposób symetryczny, może tylko pogłębić krzywizny. Proponowana metoda umożliwia wykorzystanie odpowiednich wzorców łopatki, miednicy, kończyn oraz tułowia i głowy do poprawy przestrzennego ustawienia poszczególnych części ciała.

Dla kogo?

Rehabilitacji wymagają dzieci, u których wykryto:

  • skoliozę
  • wady postawy
  • choroby nerwowo-mięśniowe
  • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego