cropimg_0535Pojęcie „fizjoterapia” jest często stosowane zamiennie z pojęciem “rehabilitacja”. Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii podaje, że „fizjoterapia polega na świadczeniu poszczególnym osobom i populacjom usług powodujących rozwinięcie, utrzymanie lub przywrócenie w jak najpełniejszym zakresie czynności ruchowych i funkcjonalności w całym okresie życia pacjenta.

Fizjoterapia obejmuje świadczenie usług w okolicznościach, w których czynności ruchowe i funkcje zagrożone są procesami starzenia lub uległy upośledzeniu w wyniku obrażeń lub schorzeń. Pełne i funkcjonalne czynności ruchowe są wyznacznikiem zdrowia. Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z “rehabilitacją medyczną”. Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce.

Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci. Rozróżniamy następujące działy fizjoterapii:

  • balneoterapię,
  • klimatoterapię,
  • hydroterapię,
  • kinezyterapię,
  • terapię manualną,
  • masaż leczniczy,
  • ergoterapię,
  • fizykoterapię.

Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.